Geschiedenis muziektuin

 

Het begon allemaal met de wens van de Harmonie Oefening en Uitspanning om over een kiosk te beschikken voor het geven van concerten in de zomer.

Het werd aanvankelijk een demontabele kiosk omdat men geen overeenstemming kon bereiken waar een vaste kiosk zou moeten komen staan. Zou die in Beek komen staan, dan waren ze op de Donk niet tevreden en andersom ook niet.

   

Twee kiosken, in elk dorpsdeel één, was financieel niet op te brengen.

In het gebruik was deze demontabele kiosk echter niet erg handig. Een voerman met paard en kar moest viermaal op en neer rijden om al het materiaal op één plek te hebben

.                                                    

Dit speelde zich af begin jaren twintig van de vorige eeuw.

In 1923 kwam een lid van de harmonie op het idee om een vaste kiosk te bouwen aan de Donkdijk (nu Koppelstraat) met daarbij een tuin. De gemeente had daar een aantal hectaren grond gekocht van de familie De Jong van Beek en Donk.

Hij werd echter voor gek verklaard, want wie wilde nu iets bouwen in een moeras, want dat was dat stuk grond aan het kanaal wat men op het oog had. Hoewel, het lag precies tussen Beek en de Donk in zodat geen van beide dorpsdelen zich tekort gedaan voelde

.

In de zomer van 1926 kwam een stroom ingezonden anonieme brieven in de toenmalige Helmondse krant, De Zuid-Willemsvaart, op gang, die pleitten voor de aanleg van een muziektuin met daarin een vaste kiosk op die plek. Deze brieven bleken achteraf van één en dezelfde persoon te zijn. Die brieven hadden wel succes. Het bestuur van de harmonie ging er achter staan en wat nog belangrijker was, de familie Van Thiel, een belangrijke sponsor van de harmonie, was er ook voorstander van. Een lid van deze familie, Herman van Thiel, had zelfs het ontwerp van de muziektuin gemaakt.      

                                                                                          

Overleg met de gemeente leverde op dat ze voor de muziektuin een stuk grond in erfpacht kregen. Ze kregen zelfs subsidie voor de aanleg en dat was meer dan ze verwacht hadden.

Nog in 1926 werd begonnen met de aanleg van de muziektuin. In eerste instantie had de harmonie het grondwerk uitbesteed aan een aannemer, maar die werd ziek en kon dus het werk niet af maken. Daarop namen leden van de harmonie onder leiding van voorzitter August Hamelijnck het initiatief om het werk voort te zetten.

In de winter van 1926 bleef het werk echter stil liggen vanwege de hoge waterstand. In het   voorjaar van 1927 werd het werk voortgezet en in juli van dat jaar kwam de tuin gereed.

 

Bleven er nog twee wensen over: een overkapping van de kiosk en een eigen paviljoen. Met steun van Herman van Thiel die de fundamenten voor het paviljoen schonk, en een loterij kan de harmonie aan Anton van Vijfeijken de opdracht geven de overkapping van de kiosk te maken voor een bedrag van ƒ 594,- en aan Frans van Vijfeijken het paviljoen te bouwen voor een bedrag van ƒ 989,-.

Op 14 juni 1928 werden de kiosk en het paviljoen op feestelijke wijze in gebruik genomen. Aan de muziektuin is sedertdien nauwelijks iets gewijzigd.

 

Het paviljoen werd een woning, waarin mensen kwamen te wonen die daarbij aanvankelijk de verplichting hadden de muziektuin te onderhouden. Dit hield op toen in de jaren zeventig de gemeente de muziektuin overnam van de harmonie.                                       

Nadat de laatste bewoonster van het paviljoen vertrokken was, werd onlangs het paviljoen geheel gerestaureerd en uitgebreid en is het nu een horecagelegenheid.

 

 

Foto 1: Opening van de demontabele kiosk door burgemeester van Nispen tot Pannerden

Foto 2: Ontwerp muziektuin.

Foto3:  De vijver wordt gegraven door leden van de harmonie.

Foto 4: Opening van de nieuwe overdekte kiosk en paviljoen.(Met dank aan Martin Philipsen)