Over ons

Een stukje geschiedenis

In het najaar van 2011 heeft de Dorpsraad Beek en Donk het initiatief genomen om in de prachtige muziektuin van Beek en Donk muzikale activiteiten te gaan organiseren.

Dit met als doel om de muziektuin een mooie “Ontmoetingsplaats”  te laten zijn voor de inwoners van Laarbeek.

Om dit initiatief verder vorm te geven zijn we toen gestart met een werkgroep.

De werkgroep,  welke bestond uit vertegenwoordigers van diverse muziekverenigingen in Beek en Donk  en leden van de Dorpsraad , hebben een plan ontwikkeld om de muziektuin en kiosk bouwtechnisch aan te passen en daardoor meer geschikt te maken voor muzikale uitvoeringen.

Die aanpassingen aan de muziektuin en kiosk zijn nu gerealiseerd. 

Naast de bouwtechnische aanpassingen van de muziektuin  bestond er een werkgroep welke voor de organisatie en programmering van de muzikale uitvoeringen verantwoordelijk was.

Na een jaar viel het besluit om de werkgroep om te zetten in een stichting die vanaf dat moment verantwoordelijk zou worden voor de totale organisatie van de evenementen in de muziektuin.
Op 29 januari 2013 is met de ondertekening van de stichtingsakte de Stichting MuziektuinPodium Beek en Donk een feit.

 

Via de volgende link kunt u een sfeerbeeld proeven van een
 

middagje Muziektuinpodium.

 

(Met dank aan de videowerkgroep van Howeko en in het bijzonder Anne Rijtsma)